USŁUGI OGRODNICZE

Świadczymy profesjonalne usługi ogrodnicze w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów oraz terenów zielonych.

W ramach oferowanych usług świadczymy:

Projektowanie
ogrodów
Zakładanie
i pielęgnacja ogrodów
Zakładanie
i pielęgnacja trawników
Zakładanie łąk kwietnych
Montaż systemów
nawadniania w ogrodach
Nasadzenia klombów
i rabat kwiatowych
Fachowe doradztwo
ogrodnicze